Αρχική

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ – 151361007000

Επωνυμία – BLOCK CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΦΜ – 801188354


Διεύθυνση Επιχείρησης

Νομός – ΑΤΤΙΚΗΣ

Δήμος – ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη – ΑΘΗΝΑ

Οδός – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 67 , Τ.Κ. 10561